Poplatky

 

 

Zápis uživatele činí: děti 20,- Kč, dospělí 50,- Kč, lázenští hosté 20,- Kč, senioři 30,-Kč 

Upomínka - vrácení dokomentu: děti - první - 10,- Kč, druhá - 20,- Kč, třetí 30,- Kč.

Upomínka - vrácení dokumentu: dospělí - první -20,- Kč, druhá - 40,- Kč, třetí 60,- Kč.

Poplatek z prodlení: za každý den následující po skončení stanovené lhůty 1,- Kč.

Ztráta průkazu uživatele v období jeho platnosti: děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč.                                                                                  

Využívání INTERNETU: poplatek není účtován - pouze tisk.

Použití tiskárny:1 strana formátu A4 - černobíle  3,- Kč.

Kopírování:

formát A4 - jednostranně  2,- Kč, dvoustranně   3,- Kč

formát A3 - jednostranně  4,- Kč, dvoustranně    6,- Kč

 

 

Kontakt: 724 355 412  E-mail: knihovna@laznekynzvart.cz